Wat is APK2

De APK-regelgeving is in 2012 herzien. Eén van de nieuwe regels is het verplicht uitlezen met een EOBD scanner tijdens de APK. Dit houdt in dat voertuigen die na 31 december 2005 voor het eerst zijn toegelaten een emissiemeting moeten krijgen. Deze regelgeving geldt voor zowel benzinevoertuigen, dieselvoertuigen als ook voor hybride voertuigen.

Eisen voor de EOBD scanner

De RDW heeft een aantal eisen waar de EOBD scanner, die tijdens de APK wordt gebruikt, aan moet voldoen:

 • Beschikt over de ISO-15031-3 connector (16-polige OBD-stekker)
 • Kan communiceren met het in het voertuig aanwezige OBD systeem en ondersteunt minimaal modus 03
 • Ondersteunt minimaal de volgende protocollen:
  • ISO 9141-2
  • ISO/DIS 11519-4 PWM dan wel SAE J1850 PWM
  • ISO/DIS 11519-4 VPW dan wel SAE J1850 VPW
  • ISO/DIS 14230-4 (Keyword Protocol 2000) (5-Baud en Fast)
  • ISO/DIS 15765-4 (CAN)
 • Geeft de status weer van de in het voertuig aanwezige waarschuwingsinrichting (MIL)
 • Geeft de status aan van de door het EOBD ondersteunde systemen (readiness-test)
 • Geeft de in het on-board diagnosesysteem aanwezige fouten minimaal in de in ISO 15031-6 vastgestelde codering aan
 • Heeft een CE-markering
 • Is voorzien is van een handleiding in de Nederlandse taal waarin ook de ondersteunde communicatieprotocollen zijn beschreven. Of de ondersteunde protocollen zijn beschreven in een bij het apparaat behorende fabrikantenverklaring.